Odluka o pokretanju postupka javne nabavke punjenja za ultra kartice

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja o nabavci: 
13.09.2018
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
BH TELECOM d.d.
Datum potpisivanja ugovora: 
07.11.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
18000,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-4-1-100-5-63/18
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
13.09.2018