Odluka o odobrenju sredstava na ime troškova ugostiteljskih usluga

Stručna služba Vlade
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
55310000 Usluge posluživanja u restoranima
Ugovor potpisan sa: 
Heljdaeko d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
15.03.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
583,50
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Broj izmjena/aneksa: 
0
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
583,50
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
17.09.2018