Odluka o odobravanju sredstava na ime troškova usluga reprezentacije

Stručna služba Vlade
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija-S d.o.o. Tešanj
Datum potpisivanja ugovora: 
20.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
585,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Broj izmjena/aneksa: 
0
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
585,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
18.09.2018