Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za LOT 1 - usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina