Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o obustavi postupka javne nabavke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene KS