Odluka o obustavi konkurentskog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije