ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
13.03.2017
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Datum unosa: 
13.03.2017