ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKU I INSTALACIJU IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUČOM OPREMOM

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
13.09.2017
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
50299,47
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Datum unosa: 
13.09.2017