Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
08.11.2019
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
60000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
282-1-1-61-3-30/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
danial'S d.o.o.
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Firing d.o.o.
Datum unosa: 
08.11.2019