Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
05.12.2018
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
ABC Sporting d.o.o., Aquabalkan d.o.o. i Fire trade d.o.o.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
34164,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Fire Trade d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Datum unosa: 
05.12.2018