Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 3