Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema E-pisarnice