Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER" doo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Prilog (plan i izmjene): 
Datum objave obavještenja o nabavci: 
08.02.2016
JRN/CPV: 
33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-1-1-2-3-2/16
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
5
Ostale ponude firmi: 
"R & S" d.o.o. Sarajevo
"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka
"INTER - COM" d.o.o. Zenica
"GOLD MIGNON" d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
27612,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
10.03.2016