ODLUKA O IZBORU I UGOVOR SA PONUĐAČEM ZA ISPORUKU RUČNOG ALATA ZA 2017 GODINU

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Datum potpisivanja ugovora: 
07.03.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6986,66
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
282-8-1-15/17
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6986,66
Datum unosa: 
09.03.2017