Odluka o izboru firme za nabavku cvijeća i cvijetnih proizvoda za 2017. godinu

Služba protokola
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
3121200
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
KJKP "Park" Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
07.02.2017
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
16.02.2017