Vlada Kantona Sarajevo

Obavještenje medijima o održavanju 25. online sjednice Skupštine KS

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 18. maja 2020. godine sa početkom u 10:00 sati održati 25. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati online, a biće emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i putem web stranice TVSA.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;

3. Prijedlog odluke o davanju naziva novoj ulici na području Općine Centar;

4. Prijedlozi odluka o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;

5. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu;

6. Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od četiri godine (01.01.2020-31.12.2023.);

7. a) Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

7. b) Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

7. c) Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE - SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

7. d) Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

7. e) Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP “ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

7. f) Izvještaj o poslovanju KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

7. g) Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

9. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

10. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

11. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini;

12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu;

13. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine;

14. a) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

14. b) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

14. c) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

14. d) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

14. e) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

14. f) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

14. g) Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;

15. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta Zakona o podršci porodici sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine;

16. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca;

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01 - 31.12.2019. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2019. godine;

18. Informacija o utrošku sredstava za projekat “Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate”;

19. Informacija uloga Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo tokom pandemije izazvane (COVID-19) virusom;

20. Informacija o potpisivanju ugovora između KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo i firme Domo Art d.o.o. o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici;

21. Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sehara.ba;

22. Informacija o glavnim problemima u poslovanju, finansijskoj poziciji i gubitku prihoda KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo izazvanog proglašenjem nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).

Kao informativni materijal na dnevnom redu su:

- Informacija Vlade Kantona Sarajevo o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2020. godine

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2020. godine

- Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2019. godinu;

- Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2019. godinu;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar - mart 2020. godine

- Izvještaj o radu Policijskog komesara za period septembar-decembar 2019. godine.

Poštovane kolege, po ustaljenoj praksi, saopštenje i fotografije bit će poslati na Vaše redakcijske mail-ove iz Službe za protokol i press KS, nakon završetka sjednice.

 

18.05.2020 - 10:00
Slika: