Premijer Musić i ministar Sendić u obilasku Poslovno-skladišnog centra "Bosanka"-e: Veliki prostorni i infrastrukturni potencijal

Premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo Rusmir Sendić obišli su danas Poslovno–skladišni centar u vlasništvu i pod upravom "Bosanka" d.o.o gdje su ih domaćini upoznali sa dosadašnjim ulaganjima kao i sa planovima daljeg širenja i razvoja centra. Na prostoru od oko 145.000 metara kvadratnih, u Blažuju, nakon provedene privatizacije prije tri godine, počela je izgradnja velikog kompleksa skladišnog i kancelarijskog prostora. Od planiranih sedam objekata, izgrađena su do sada dva, po najmodernijim standardima i uslovima skladištenja robe i poslovanja. "Projekat izgradnje ovog logističkog parka je zaista imponzantan, a prostor kojim raspolaže "Bosanka" je posebno pogodan za izgradnju industrijsko- komercijalnih zona. Posebno mi je drago što razgovaramo o mogućnostima zajedničkog djelovanja, s obzirom da će donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu biti vjetar u leđa i vama i nama, a u svrhu stvaranja što boljih uslova poslovanja i novog zapošljavanja", naglasio je premijer Musić. Do stvaranja optimalnih uslova gradnja i poslovanja potrebno je još riješiti i pristupnu saobraćajnicu sa glavne saobraćajnice čitavom kompleksu kao i naselju Blažuj. Ministar Sendić je upoznao menadžment "Bosanka"-e o trenutnim aktivnostima koje Ministarstvo privrede KS poduzima oko regulacije korita rijeke Zujevine, a što se radi zajedno sa općinom Ilidža. Rješavanjem tog problema stvorit će se uslovi za izgradnju sobraćajnice Blažuj – Vlakovo preko zemljišta "Bosanke". Velike prostorne mogućnosti, dobra komunikacijska povezanost uz važnost izbjegavanja saobraćajnih gužvi u gradskom jezgru, izgrađena komunalna infrastruktura i vrlo ambiciozan projekat, sve su to, kako navode u "Bosanki", komperativne prednosti ovog kompleksa koji može biti, pored ostalog i u funkciji carinskih terminala.