Podrška potpredsjednika FBIH Svetozara Pudarića pred sjednicu Skupštine KS: Povratnici zadržavaju prava i nakon povratka u Republiku Srpsku

Potpredsjednik Federacije BIH Svetozar Pudarić, prilikom današnjeg susreta sa predsjedavajućom Skupštine KS Mirjanom Malić, premijerom KS Fikretom Musićem i ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi KS Velidom Memić dao je svoju punu podršku Odluci o ostvarivanju prava iz socijalne, zdravstvene i boračko - invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republika Srpska, a koja će se sutra naći pred poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo. "Odluka koja će sutra biti na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo otklanja dio postojećih administrativnih prepreka i ubrzava povratak, odnosno omogućuje održivost onih koji su se već vratili u Republiku Srpsku. Kanton Sarajevo je prvi poduzeo ovakve mjere, i očekivati je da će i drugi kantoni u FBiH slijediti takav primjer, zajedno sa Federacijom BiH. Vjerujem da će i poslanici u Skupštini KS prepoznati njenu važnost", naglasio je potpredsjednik Pudarić. Spomenuta Odluka ima za cilj unapređenje i održivost povratnika u RS kroz zadržavanje, odnosno ostvarivanje prava iz oblasti socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite u Kantonu Sarajevo i nakon povratka u RS.