Premijer Musić i ministar Sendić : U posjeti Varaždinskoj županiji

Varaždinska županija je nedavno bila domaćin druge stručne konferencije "Naša očekivanja od EU-je" na kojoj su pored brojnih stručnjaka i gostiju iz Hrvatske i drugih zemalja bili prisutni i premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo Rusmir Sendić. Na konferenciji je istaknuto kako je regionalna saradnja važan dio evropskog integracijskog procesa te kako zemlja domaćin, Hrvatska, treba biti spremna pružiti svoj doprinos u tome. Konferencija je bila prilika da se čuju mišljenja stručnjaka, političara, ali i predstavnika regija starih, novih i budućih članica EU. Konferencija je održana u okviru projekta "Sretna djetelina sa četiri lista" koja je finansirana sredstvima Evropske unije, nositelja Instituta regija Evrope sa sjedištem u Salzburgu. U projekt su uključeni partneri iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Cilj projekta je stvaranje pozitivne klime među građanima radi proširenja Evropske unije na zemlje jugoistočne Evrope, a naglasak je stavljen na različitost Evrope, regionalne identitete, dosadašnja iskustva zemalja članica nakon proširenja, kao i na očekivanja budućih članica EU.