Održana 22. sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Upošljavanje u zdravstvu samo uz saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva KS

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 22. sjednici usvojila odluke o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove za tekuću 2011. godinu za 17 javnih ustanova iz oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo, uz posebne zaključke kojima se traži da zdravstvene ustanove koje su u prošloj godini poslovale sa gubitkom, tu se u prvom redu misli na JU "Domovi zdravlja" i JU "Apoteke Sarajevo", dostave prijedloge rješenja i planova saniranja nastalih dugovanja, odnosno poboljšanja kvaliteta rada i finansijskog poslovanja. Takođe, svim zdravstvenim ustanovama poslat je zaključak o zabrani upošljavanja novih uposlenika, bez odobrenja i saglanosti Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstva zdravstva KS, jer i pored evidentiranog broja nepriznatog uposlenog kadra u ovim ustanovama, pojedine ustanove nastavljaju sa praksom neplanskog upošljavanja. Konačnu riječ o ovim programima i finansijskim planovima daće poslanici Skupštine Kantona Sarajevo. Vlada je danas dala svoju saglasnost i školskim odborima u devet javnih ustanova na imenovanje direktora. Saglasnost su dobili: Šefik Dželović, profesor biologije za direktora JU Četvrta gimnazija Ilidža; Damir Ovčina, profesor književnosti za direktora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu; Suad Alić, prof. odbrane i sigurnosti za direktora JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti; Rašid Šehović, profesor stručnih predmeta za direktora JU Srednja škola metalskih zanimanja; Kenan Vučijak, profesora arapskog jezika za direktora JU OŠ Isak Samokovlija; Kerim Fejzagić, profesor bosanskog jezika i književnosti za direktora JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković; Aida Omersoftić, profesorica bosanskog jezika i književnost za direktoricu JU OŠ Edhem Mulabdić; Safet Velić, inženjer mašinstva za direktora JU OŠ Behaudin Selmanović; Džeko Muhović, profesor geografije za direktora JU Prva osnovna škola Ilidža. Vlada se danas očitovala o aktuelnim pitanjima vezanim za najavu ponovnog dolaska Mekija Torabija u Sarajevo. Imajući u vidu sporazum koji su potpisali Centar savremenih incijativa, KJP "ZOI 84" i gospodin Asad Sabo Ajel o angažmanu gospodina Torabija, Vlada KS podsjeća na obavezu pridržavanja svih zakonskih procedura i pribavljanje svih potrebnih odobrenja za organizaciju ovakvih okupljanja, i to od svih nadležnih instanci: Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva zdravsta KS, Ministarstva saobraćaja KS i ostalih koji tretiraju organizaciju ovakvih skupova i privremenih radnih angažmana na području Kantona Sarajevo.