Ministar Vuković posjetio JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo": Porodična medicina treba biti bolji filter višim nivoima zdravstvene zaštite

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Zlatko Vuković posjetio je danas JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Sa menadžmentom ove javne ustanove razgovarao je o nastavku realizacije projekta porodične medicine u domovima zdravlja na području Kantona Sarajevo, te planovima i mjerama koje bi ove ustanove trebale sprovesti s ciljem unapređenja zdravstvenih usluga i racionalizacije troškova poslovanja. Kako je istakao direktor JU "Dom zdravlja" KS Slobodan Trninić, trenutno se usluge primarne zdravstvene zaštite u kantonu pružaju na 74 lokaliteta, u 365 ordinacija domova zdravlja i ambulanti. Do kraja godine je planirano otvaranje ambulanti u Tarčinu i Novom Gradu, a potom i na preostalih osam lokaliteta čime bi se završila realizacija projekta "mreže ambulanti" koji je Vlada KS pokrenula još 2003 godine. "U primarnoj zdravstvenoj zaštiti u 2010.godini pruženo je oko 12.900.000 usluga. Veliki je broj pruženih zdravstvenih usluga, četiri do sedam hiljada građana dnevno zatraži usluge domova zdravlja i ambulanti. Zbog toga je naš plan prebačen za oko milion, a potrebe se stalno povećavaju. Adekvatne odgovore na njih možemo pružiti samo kroz nastavak realizacije projekta porodične medicine, ali kroz bolju promociju ovog vida zdravstve zaštite, obezbjeđenje prostora i neophodnih stručnih kadrova, za što nam je potrebna pomoć nadležnih ministarstava", istakao je Trninić. On smatra da bi se odgovarajućim zakonskim rješenjima dosadašnja praksa jednogodišnje edukacije ljekara iz oblasti porodične medicine trebala promijeniti i dodjeljivati isključivo onim ljekarima koji će nastaviti sa ovom praksom, ili dodjelom specijalizacije onima koji se odluče baviti ovim poslom. Dodao i da će se kroz program konsolidacije ove ustanove, rješavati dugotrajni problem vezan za status 511 uposlenika koji su kao nepriznati kadrovi zaposleni u ovoj javnoj ustanovi, a koji će se u narednom periodu usljed nedostatka kadrova rasporediti na odgovarajuća radna mjesta. Ministar Vuković je istakao da je primarna zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo prioritetna u planovima Vlade i Ministarstva zdravstva KS, te da bi ona trebala biti bolji filter sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. "Porodična medicina ubuduće neće biti samo pregled pacijenata, nego i briga za osigurana lica. Plan je, između ostalog, da se kroz projekt informatizacije svih nivoa zdravstvene zaštite pacijentima osiguraju elektronske zdravstvene kartice, čime će se osigurati kontinuirani uvid u njihovo zdravstveno stanje, ali i efikasnija i kvalitetnija usluga", kazao je ministar Vuković. On je napomenuo i da je Ministarstvo izradilo plan sanacije ove ustanove kroz koji će se rješavati problem dugovanja "Doma zdravlja".