Ministar Vuković upoznat je sa Nacrtom akcionog plana osoba sa invaliditetom

U organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, danas je ministar zdravstva KS Zlatko Vuković održao radni sastanak sa predstavnicima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KS simbolično nazvanom "Živjeti bez prepreka", koje je predvodila predsjednica Udruženja za podršku osoba sa intelektualnim poteškoćama na području KS „Oaza“ Sarajevo Adisa Pamuk, a na kojem je analiziran i razmatran Nacrt akcionog plana osoba sa invaliditetom (APOIKS) za period 2011-2014.godine. Ovaj sastanak je organiziran s ciljem utvrđivanja konkretnih aktivnosti koje svako od 12 ministarstava u Vladi KS treba poduzeti kako bi uskladilo svoje programe rada s elementarnim potrebama osoba sa invaliditetom navedenim i sadržanim u APOIKS-u. "Ministarstvo na čijem sam čelu učinit će sve da vam pomogne i nastojat ćemo vam biti partneri u vašem projektu, ali morate biti svjesni činjenice da nam je ovogodišnji Budžet prepolovljen, te da na neke zahtjeve realno nismo u mogućnosti odgovoriti", istakao je ministar Vuković. Prema riječima Adise Pamuk, problemi s kojima se uglavnom susreću osobe sa intelektualnim poteškoćama su duga čekanja u redovima za prijem u ambulante, jer nažalost autistična djeca ne mogu četiri sata s mirom sjediti. „I zato smatram kako bi svi invalidi, bez obzira da li se radi o ratnim vojnim ili civilnim, trebali imati prednost u odnosu na druge građane“, naglasila je Pamuk, te navela kako na Stomatologiji postoji samo jedna ambulanta koja prima djecu s poteškoćama u razvoju, a na popravku zuba se čeka i po dva, tri mjeseca, jer nema dovoljno anesteziologa, a ovoj djeci se ne mogu popraviti ili izvaditi zubi bez anestezije. Konkretno je predloženo da se ovaj akcioni plan, prije usvajanja od strane Vlade KS, mora usaglasiti sa Strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine, koja je u proceduri donošenja u Parlamentu FBiH. Također je iskazana potreba da se period primjene ovog akcionog plana od 2011. do 2014. godine produži na duži vremenski rok. Pored Adise, sastanku su prisustvovali predsjednice Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS i Udruženja gluhih i nagluhih Zula Selimović i Sabahka Borovac, te zamjenik predsjednice Udruženja slijepih KS Almas Kulović i predsjednik Udruženja oboljelih od cerebralne dječije paralize Nevenko Novotni.