Nastavak projekta "ARS AEVI": UNESCO želi dati svoju potporu muzeju "ARS AEVI"

Zamjenika generalnog direktora UNESCO-a Francesca Bandarina ugostili su danas u Kantonu Sarajevo premijer KS Fikret Musić, gradonačelnik Grada Sarajeva Alija Behmen te ministar kulture i sporta u Vladi KS Ivica Šarić. Tema razgovora bila je konačna realizacija projekta Muzeja savremene umjetnosti "ARS AEVI" i uloga UNESCO-a u tom procesu. "Još prije 15 godina ovaj projekt je predložen da bude podržan od strane UNESCO-a što tada nije prihvaćeno. Mislim da je danas Sarajevo drugačiji grad, izuzetno živ, privlačan, obnovljen od poslijeratnih tragova. Spremni smo ići u ovaj projekt, ali ne mogu obećati, jer su naše procedure dug i zamršen proces. Iskreno se nadam da će evaluacija i ocjenjivanje projekta ovaj put dobiti više podrške", rekao je Bandarini. Domaćini su gosta detaljnije upoznali sa svim dosadašnjim aktivnostima oko ovog projekta, o realizaciji namjere stvaranja ovog Muzeja kao javne ustanove te ga upoznali sa konceptom finansiranja izrade planske dokumentacije i finansiranja same izgradnje objekta. "Želimo do kraja ove godine dobiti kompletnu projektnu dokumentaciju, i zahvaljujemo se Renzu Pianu što je ponudio svoju podršku u tome. Nadamo se i što bržem otpočinjanju radova na izgradnji zgrade. Hvala UNESCO-u što je spreman dati svoju podršku ovom projektu, a svi zajedno ćemo učiniti sve da Sarajevo dobije svoj Muzej savremene umjetnosti", rekao je premijer Musić, nakon sastanka sa zamjenikom generalnog direktora UNESCO-a Francescom Bandarinom.