Usvojen Plan upisa studenata na Univerzitetu u Sarajevu za 2011/2012. godinu: Povećane upisne kvote na fakultete tehničkih i prirodnih nauka

Na svojoj 21. sjednici, Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke KS, usvojila Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011./2012, kao i Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija. Na 23 visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu, u narednoj školskoj godini moći će se, prema usvojenom Planu, upisati 5.606 studenata. U cilju usklađivanja obrazovne politike sa tržištem rada i u namjeri kvalitetnog uređenja Plana upisa, resorno ministarstvo je formiralo radnu grupu od svih struktura koje direktno ili indirektno učestvuju u planiranju kadrova. Konačna upisna kvota je rezultat koncenzusa svih učesnika u procesu kreiranja ovog Plana. Novina u odnosu na prethodne godine jeste smanjenje broja vanrednih studenata na svim fakultetima, sa intencijom, kako je to i predviđeno Bolonjskim procesom obrazovanja, da u narednim godinama vanredni studij u potpunosti zamjeni studij - studiranja na daljinu (Distance Learning - DL) kako je to već urađeno na evropskim univerzitetima koji primjenjuju sistem obrazovanja prema Bolonjskim principima. Zvanične evidencije nezaposlenih govore o velikom broju nezaposlenih studenata društvenih nauka (pravo, kriminalistika, političke nauke). Vođeni ovim pokazateljima, u narednoj školskoj godini povećane su upisne kvote na fakultete tehničkih i prirodnih nauka te na studije stranih jezika, istovremeno smanjujući upisne kvote na fakultetima društvenih nauka. Fakulteti/akademije koji predlože upis studenata na vanredni studij mogu do početka akademske 2011/2012. godine organizirati DL studij i obratiti se Vladi KS posredstvom Ministarstva, za upis dodatnih studenata i to do broja koji je bio planiran za vanredni studij u prvobitnom prijedlogu Univerziteta u Sarajevu, odnosno fakulteta i akademija. Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2011/2012. godini biće objavljen u srijedu, 15.06.2011. godine, u sredstvima javnog informiranja.