Analiziran Nacrt akcionog plana osoba sa invaliditetom: Neophodno usklađivanje akcionog plana sa Strategijom na nivou FBiH

U organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, danas je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Velida Memić sa saradnicima održala radni sastanak sa predstavnicima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KS simbolično nazvanom "Živjeti bez prepreka", koje je predvodio predsjednik Udruženja slijepih KS Fikret Zuko, a na kojem je analiziran i razmatran Nacrt akcionog plana osoba sa invaliditetom (APOIKS) za period 2011-2014.godine. Ovaj sastanak je prvi u nizu koji je organiziran s ciljem utvrđivanja konkretnih aktivnosti koje svako od 12 ministarstava u Vladi KS treba poduzeti kako bi uskladilo svoje programe rada s  elementarnim potrebama osoba sa invaliditetom navedenim i sadržanim u APOIKS-u. "Ministarstvo na čijem sam čelu je od svog osnivanja bilo resorno nadležno za rješavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću, ali i sa zadovoljavanjem potreba ove populacije našeg stanovništva. Mnogo toga smo i učinili, ali na neke oblasti nismo mogli uticati, tako da ovaj interesorni pristup u izradi ovog veoma važnog akcionog plana pozdravljamo i nadamo se da će njihovim usvajanjem mnogi vaši neriješeni problemi biti na najbolji način otklonjeni", istakla je ministrica Memić ovom prilikom. Prema riječima Fikreta Zuke, ovo Ministarstvo će imati najmanje potrebe za intervencijama u svom radu, jer je sva njegova dosadašnja regulativa usklađena sa potrebama osoba sa invaliditetom, koji su, kako je naglasio, i sami u većini slučajeva aktivno učestvovali u njihovoj izradi. "Cilj nam je stvoriti pretpostavke da sva ministarstva u svom radu vode računa o našim potrebama kako bi naš status u društvu bio izjednačen sa potrebama svakog običnog građanina", kazao je Zuko, te dodao kako su osobe sa invaliditetom svjesne da se do rješavanja njihovih problema ne može doći preko noći, već polako i kroz uvođenje obavezujući rješenja za njihovo prevazilaženje u sistem i koncept rada kreatora zakonske legislative. Konkretno je predloženo da se ovaj akcioni plan, prije usvajanja od strane Vlade KS, mora usaglasiti sa Strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine, koja je u proceduri donošenja u Parlamentu FBiH. Također je iskazana potreba da se period primjene ovog akcionog plana od 2011. do 2014. godine produži na duži vremenski rok.