Ministrica Velida Memić održala radni sastanak sa pomoćnicima načelnika svih općina sa područja Kantona

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Velida Memić održala je danas radni sastanak sa pomoćnicima načelnika svih općina sa područja Kantona koji su nadležni za rad, socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica, kao i za oblast zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Nakon što su predstavnici općina upoznali ministricu o dosadašnjoj saradnji između ministarstva i nadležnih općinskih službi, ukazali su i na neke od svakodnevnih problema s kojima se njihovi službenici susreću, zbog čega je predloženo da se pokrene inicijativa za izradu prečišćenog teksta Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Također, bilo je riječi o projektima i planovima općina čiju će realizaciju ukoliko bude neophodno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i finansijski podržati.