Ambasador Republike Austrije u Kantonu Sarajevu: Austrija je najveći investitor

Prva zvanična posjeta ambasadora Republike Austrije u Bosni i Hercegovini dr Donatusa Köcka premijeru Kantona Sarajevo Fikretu Musiću bila je prilika upoznavanja ambasadora sa aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo u periodu od njenog imenovanja prije dva mjeseca. "Želimo ponuditi nove pristupe mogućeg razvoja Kantona Sarajevo, a i šire. Smatramo da će tome doprinijeti donošenje Zakona o javno privatnom partnerstvu, koji je u pripremi, kao i usvajanje izmjena Zakona o koncesijama. Svjesni smo realnosti u kojoj se nalazimo, vlastitog novca nemamo dovoljno i stoga moramo privući strani kapital, ponuditi mu pravnu sigurnost i olakšice u početnom periodu", rekao je premijer Musić i još jednom naglasio naš interes ostvarivanja veće i čvršće saradnje sa Austrijskom trgovačkom i Austrijskom privrednom komorom. Kanton Sarajevo je kandidirao više projekata prema Evropskoj banci za razvoj i Evropskoj investicionoj banci, koji se uglavnom tiču obnove i izgradnje infrastrukturnih kapaciteta, a pomoć prijateljske Austrije u obezbjeđenju ovih kredita bila bi izuzetno značajna. Naravno, kako je i sam ambasador Köck naglasio, čeka se formiranje vlasti na višim nivoima, što usporava procedure oko stvaranja pretpostavki za realizaciju evropskih kredita.