Posjeta delegacije Kantona Sarajevo Terapijskoj zajednici u Rakovici: Otvorene mogućnosti stavljanja "Kampusa" u odgojno-popravni tretman

Na nedavno održanoj radionici u organizaciji Kantona i Grada Sarajevo, a posvećenoj unapređenju tretmana mladih koji su u sukobu sa zakonom, jedan od zaključaka je bio mogućnost korištenja kadrovskih i prostornih kapaciteta "Terapijske zajednice Kampus" u Rakovici. Upravo ova problematika bila je povod današnje posjete premijera KS Fikreta Musića, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i pravde i uprave Velide Memić i Dijane Tabori, te ministra unutrašnjih poslova KS Muhameda Budimlića, kako bi se sagledala mogućnost korištenja "Kampusa" u ove svrhe. "Kampus" je osposobljen za tretiranje osoba ovisnih o psiho-ovisnim supstancama ali je, kako tvrde uposleni u ovoj ustanovi, spreman da svoje kapacitete stavi u funkciju odgojno-popravnih tretmana mladih u sukobu sa zakonom. "Ohrabreni smo svim kapacitetima koje ova ustanova ima. Ponovo ćemo pokrenuti inicijative za promjenu federalnih propisa koji se tiču smještaja, odnosno izvršenja kaznenih sankcija kako bi u Kantonu Sarajevo postojeće kapacitete mogli iskoristiti za namjenu koja nam je potrebna", rekao je premijer Musić, te dodao da je "Kampus" u potpunosti osposobljen da prihvati na tretman počinioce krivičnih djela koji su u isto vrijeme i ovisnici o narkoticima. Kako su rekli predstavnici "Kampusa", pored glavnog objekta i pratećih sadržaja postoji dovoljan prostor gdje je moguće graditi i ustanove namijenjene za odgojno-popravni tretman, ukoliko se za to steknu svi pravno neophodni preduslovi.