Ministarstvo za boračka pitanja KS izdvojilo još 432 hiljade KM za novčane pozajmice

Ministri za boračka pitanja i stambene politike Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić i Čedomir Lukić dodijelili su danas odluke o ostvarivanju prava pripadnicima boračke populacije na novčanu pozajmicu i jednokratnu novčanu pomoć za liječenje i nabavku lijekova, te ugovore o korištenju socijalnih stanova na lokalitetu Otes. Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pozajmicu preuzeli su: Zijad Dević – za 38.000,00 KM, Redžo Pripo – za 38.000,00 KM, Edin Ramović – za 38.000,00 KM, Đula Čolo za 38.000,00, Ismir Kurtović – za 38.000,00 KM, Dino Hadžić – za 38.000,00 KM, Ismet Arnaut – za 38.000,00 KM, Hamid Škrijelj – za 38.000,00 KM, Samir Haseta za 20.000,00 KM, Vejsil Hrnjić – za 20.000,00 KM, Elvedin Numić – za 20.000,00 KM, Jasmina Bahtanović – za 20.000,00 KM, Muris Bjela - za 15.000,00 KM i Dedo Peljto - za 15.000,00 KM dok su jednokratne novčane pomoći za liječenje i nabavku lijekova dobili: Muhidin Fazlagić, Osman Selimović, Nizama Šušnjar, Nisad Balta, Mevludin Turkušić i Farid Sadiković. “Ova prava proizilaze iz Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja KS, Odluke o dodjeli novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba za 2009. i 2010.godinu i Zaključka o dodjeli u podzakup stanova na lokaciji Otes”, rekao je ovom prilikom ministar Ajnadžić, te dodao kako će Ministarstvo nastaviti sa ovim aktivnostima i u buduće. Za ovu namjenu Ministarstvo za boračka pitanja KS izdvojilo je finansijska sredstva u iznosu od 432 hiljade KM. Ovom prilikom, ugovore o korištenju socijalnih stanova na lokaciji Otes potpisali su i preuzeli:Muniba Čankušić, Ljulja Spasoli, Medina Klinac, Emin Kapo, Nermin Uzunović i Gordana Zolj. Ministar stambene politike Čedomir Lukić istakao je „da iako su finansijske mogućnosti s kojima se trenutno raspolaže nedovoljne, resorna ministarstva čine sve da pomognu boračkoj populaciji“. Na kraju je svim korisnicima stanova poželio dobro zdravlje i mnogo sreće, te iskazao nadu da će po ulasku u svoje nove domove započeti bolji život s manje neriješenih problema.