Ministarstvo za boračka pitanja KS: Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa distributivnim javnim preduzećima

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić potpisao je danas Sporazum o poslovnoj saradnji sa ovlaštenim predstavnicima javnih preduzeća koji na području Kantona Sarajevo distribuiraju električnu energiju, gas i vodu, te omogućavaju priključenje na infrastrukturnu kanalizacionu mrežu. Sporazum je potpisan sa predstavnicima javnih preduzeća: “Elektroprivreda” Sarajevo, “Sarajevogas”, “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo, “Vodostan” iz Ilijaša i “Komunalac” iz Hadžića. “Ovo je dobar primjer kako predstavnici državnih institucija u saradnji sa javnim sektorom mogu dobro i koordinirano raditi u interesu boračke populacije”, istakao je nakon potpisivanja ministar Ajnadžić. Potpisivanje ovog Sporazuma je preduslov za pokretanje procedura za realizaciju prava pripadnika boračke populacije Kantona Sarajevo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže ovog kantona. “Ovakav vid saradnje sa Ministarstvom za boračka pitanja KS teče od 2007. godine i ovim Sporazumom ona je riješena na najkvalitetniji način za obje strane čiji je cilj, prije svega, rješavanje prava boračke populacije”, naglasio je, ovom prilikom, Salih Selmanović direktor “Sarajevogasa”. Inače, i ovo pravo boračkoj populaciji Kantona Sarajevo propisano je Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja KS u kojem je definisano da troškove priključaka na infrastrukturne mreže za ovu populaciju plaća Ministarstvo za boračka pitanja KS.