Sedma sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Paketi pomoći za socijalno najugroženije

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila prijedlog Zakona o primjeni zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila ga u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Sa danas utvrđenim prijedlogom Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi FBiH, odnosno nakon očitovanja Skupštine KS o njemu, pokrenut će se nove procedure provođenja spomenutog Zakona. Danas je Vlada KS odobrila podjelu brašna iz robnih rezervi Kantona Sarajevo u ukupnoj količini od 338,88 tona i to za mjesec mart, april, maj, juni i juli 2011. godine za 2711 osoba koje su korisnici stalne novčane pomoći ili korisnici prava na subvencioniranje grijanja u Kantonu Sarajevo. Mjesečni paket brašna iznosi 25 kg, a podjela će se vršiti u Direkciji za robne rezerve KS, po spiskovima Centra za socijani rad KS, a moći će se preuzeti za deset dana. Za iste kategorije, Vlada je danas odobrila podjelu i jednokratnih paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama koje će biti dijeljeni na isti način.