Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo: Započete aktivnosti na izradi lokalnih proizvoda kao ključnog obilježja Spomenika prirode "Vrelo Bosne"

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR), Sarajevo implementira dvogodišnji Projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izvanredne prirodne vrijednosti“ kojeg financira Evropska komisija iz grantova pred-pristupne pomoći (IPA program). Riječ je o regionalnom projektu u kojem su partneri, pored COOR-a iz Bosne i Hercegovine, ekološka udruga «Kako je zelena moja dolina» Plaški, Hrvatska, Fondacija za razvoj sjeverne Crne Gore - Ured u Pljevljima, te Park prirode «Logarska dolina» iz Slovenije. Sufinansijer projekta u iznosu od 20 posto ukupnih sredstava predviđenih za Bosnu i Hercegovinu je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Glavni cilj projekta je izgradnja kapaciteta za održivo upravljanje i korištenje prirodnih područja u funkciji razvoja (eko) turizma. Projekt se izvodi u tri područja: Spomenik prirode Vrelo Bosne, koji je već zakonski zaštićen od strane Skupštine Kantona Sarajevo, Gornji tok rijeke Dretulje u Plaškom, Hrvatska, član Nacionalne ekološke mreže Hrvatske (br. HR2000609) i kandidat za Natura 2000 područje, te planina Ljubišnja u Pljevljima, Crna Gora, koja je Prostornim planom Republike Crne Gore predviđena da bude zaštićena kao Regionalni park. Krajem decembra 2010. uspješno je privedena kraju prva godina projekta u kojoj je rađeno na razvoju alata za održivo upravljanje pilot. Početkom 2011. započele su aktivnosti na izradi lokalnih proizvoda kao ključnog obilježja svakog od pilot područja. Centar za okolišno će održivi razvoj će u suradnji sa predstavnicima Javne ustanove za Zaštićena prirodna područja, raditi na podsticanju razvoja poduzetništva među lokalnim stanovništvom u sektoru (eko) turizma, te stvaranje originalnih turističkih suvenira kojima će se turistima koji posjećuju ovo područje prezentirati Vrelo Bosne. Aktivnosti će započeti radnim sastancima sa predstavnicima Javne ustanove za Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i predsjednicima MZ na području Spomenika prirode Vrelo Bosne. Za učesnike koji izraze interes za rad na Projektu organizirati će se: obuka učesnika za izradu predmeta od drveta, vune i sl, obezbjediti materijal za izradu predmeta - suvenira, obilaziti i pratiti rad izrade predmeta pod stručnim nadzorom, odabrati originalni suveniri koji će predstavljati Vrelo Bosne, te organizirati završna prezentacija izrađenih predmeta – suvenira. Na završnoj manifestaciji, koja će na kraju Projekta biti upriličena na Vrelu Bosne, učesnici će javnosti predstaviti izrađene predmete - suvenire. Proizvođačima odabranih suvenira Javna ustanova za zaštićena područja će omogućiti prodaju suvenira turistima na teritoriji Spomenika prirode Vrela Bosne. O ovom projektu javnost će biti informirana putem medija, a završna manifestacija će se medijski propratiti.