Kanton Sarajevo će biti pozitivan primjer za razvoj i napredak u BiH

Ambasador Velike Britanije Michael Tatham uputio je prilikom današnje posjete premijeru Kantona Sarajevo Fikretu Musiću iskrene čestitke povodom uspješnog formiranja vlasti i njegovog imenovanja na mjesto premijera Kantona Sarajevo. "Nadam se da će naša ambasada imati dobro saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo tokom vašeg četverogodišnjeg mandata, pa su nam upravo zbog toga interesantni vaši planovi i vizije ekonomskog razvoja", istakao je ambasador Tatham na početku prijema. Premijer Musić je detaljno informirao ambasadora sa poduzetim potezima Vlade KS, te koracima koje ova Vlada namjerava napraviti u svim oblastima, posebno u sferi ekonomskog razvoja. "U ovoj godini namjera nam je da stabiliziramo budžet, maksimalno štedimo i tako ostvarimo smanjenje javne potrošnje, a sve pod uslovom da se to ne odnosi na pad životnog standarda našeg stanovništva. Cilj nam je, zatim, stvoriti ambijent za uspješna ulaganja inostranog kapitala, sa kojim na partnerskoj osnovi i uz našu maksimalnu podršku namjeravamo podići nivo ekonomskog razvoja, te osigurati sigurno punjenje narednih budžeta KS", najavio je premijer Musić. Bilo je riječi i o realizaciji dogovorenih EBRD kredita za sanaciju komunalne i saobraćajne infrastrukture, te o planovima vezanim za traženje novih finansijskih sredstava kod Evropske investicijske banke, čiji su uslovi kreditiranja znatno povoljniji. Najavljeno je i skoro usvajanje zakona o javno-privatnom partnerstvu i izmjene i dopune kantonalnog Zakona o koncesijama. "Kanton Sarajevo će naći bolje osmišljene puteve razvoja i napretka, te i u ovom smislu biti pozitivan primjer ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini", naglasio je premijer Musić.