UPUTE RODITELJIMA VEZANE ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE-informacija Ministarstva obrazovanja i nauke KS

    Dragi roditelji djece školskih obveznika, Mjesec april je vrijeme kada se, u skladu sa zakonom, obavlja upis učenika u prvi razred osnovne škole djece školskih obveznika, te sam se odlučio da vas podsjetim na osnovne procedure koje ste  obavezni provesti.   S ciljem da budem potpuno precizan, opredijelio sam se da podsjećanje dam u vidu izvoda iz Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kojima su definisana pitanja upisa učenika u prvi razred osnovne škole.   * * * Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života. Upis u redovnu osnovnu školu obavlja se u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj teritoriji se nalazi škola.   Upis u prvi razred osnovne škole čiji osnivač nije Kanton vrši se na osnovu javnog konkursa, koji se objavljuje u sredstvima javnog informiranja.   Upis u osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu vrši se u mjesecu maju.   Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga (pedagoga-psihologa ili psihologa) i nastavnika/nastavnice razredne nastave, uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Ocjenu sposobnosti djece s oštećenjima sluha i govora vrši Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, a djece oštećenog vida Centar za slijepu i slabovidnu djecu.   Na osnovu mišljenja komisije iz stava 1. ovog člana, školski obveznik se može privremeno osloboditi upisa u redovnu osnovnu školu, najdalje do navršenih sedam godina života.   Novčanom kaznom od 500 KM kaznit će se za prekršaj roditelj odnosno staratelj djeteta ako ne upiše dijete u školu, odnosno ako dijete redovno ne pohađa nastavu.   Ukoliko ni poslije izvršene kazne roditelj ili staratelj ne upiše dijete u školu, odnosno ako dijete redovno ne pohađa nastavu, kazne se ponavljaju.   U nadi da kaznene mjere neće biti potrebno primjenjivati, jer za to do sada nije bilo potrebe, na kraju dragim prvačićima želim sretan školski početak, bezbrižne školske dane, porodičnu sreću, zdravlje i uspjeh.                                                                                                                                           M I N I S T A R                                                                                                               Safet Kešo