Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS i Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

Vlada Kantona Sarajevo je na danas i jučer održanoj 83. sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS i Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima KS. Radi harmonizacije s novousvojenom legislativom i obavezama proizašlim iz Zakona o rudarstvu KS, u Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo usvojena je izmjena koja se odnosi na organizaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojoj su ovom izmjenom dati u nadležnost i poslovi rudarske i geološke inspekcije. Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova Vlade KS utvrđen je i Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima KS te upućen u skupštinsku proceduru s prijedlogom da javna rasprava o ovom materijalu traje najmanje 30 dana ili više ukoliko zastupnici Skupštine KS procjene da je to neophodno. Kako je istaknuto na sjednici Vlade, ovaj Nacrt zakona oslanja se na principe međunarodnih organizacija u kojima BiH ima punopravno članstvo, usaglašen je s mišljenjem Venecijanske komisije, a tokom njegove izrade korišteni su modeli zakonskih rješenja susjednih zemalja koje su u procesu pristupanja EU svoje zakone prilagodile evropskoj legislativi, prvenstveno zakon Republike Hrvatske. Vlada je također usvojila i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju lovišta na području KS, jer je Ministarstvo privrede KS uvažilo inicijativu Lovačkog društva „Sarajevo“ vezanu za izmjenu granica lovišta „Bukovik“, zbog njegovog vraćanja u administrativne granice općine Ilijaš. Također je ovom odlukom, pored lovišta „Bukovik“, izmjenjena površina i dio opisa granica lovišta „Lipik“ i „Kremeš“, a na prijedlog Stručne komisije imenovane ovim povodom.