Dva miliona KM za novčane pozajmice pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo

Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja potpisali su danas, u ime Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ministar Vahid Karavelić te u ime Balkan Investment banke AD Banja Luka direktor Edvinas Navickas. Navedena banka je, nakon provedene tenderske procedure, odabrana kao najpovoljniji ponuđač za realizaciju pomenutih usluga, te će vršiti plasman pojedinačno odobrenih novčanih pozajmica pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo. Novčane pozajmice u 2012.godini biće dodijeljene na osnovu objavljene konačne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za odobravanje novčanih pozajmica, a dobiće ih prvih 80 pripadnika boračke populacije koji su imali najveći broj bodova. Za ovu namjenu u budžetu KS za tekuću godinu je osigurano dva miliona KM. Pravo na novčane pozajmice pripadnici boračke populacije ostvariće na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine. Najveći pojedinačni odobreni iznosi za kupovinu i izgradnju stambenih jedinica su do 40.000,00 KM.