Ministar Vuković predao na korištenje savremeni višenamjenski ultrazvučni aparat Zavodu za medicinu rada KS

U Zavodu za medicinu rada Kantona Sarajevo danas je predstavljen novi višenamjenski prijenosni ultrazvučni aparat koji je za potrebe ove javne zdravstvene ustanove kupljen sredstvima Ministarstva zdravstva KS i Zavoda. Aparat je na korištenje direktoru ove ustanove Mirsadu Čabaravdiću predao ministar zdravstva Zlatko Vuković koji je, ovom prilikom, naglasio da nabavka aparata znači napredak u dijagnostici u domenu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u Kantonu, s obzirom da su se ultrazvučne pretrage dosada isključivo obavljale na višim nivoima zdravstvene zaštite kao što je Klinički centar. Precizirao je da je aparat kupljen sredstvima Ministarstva u iznosu od 70.000,00 KM, te Zavoda od 20.000,00 KM. Direktor Čabaravdić je kazao da se radi o savremenom aparatu koji omogućava različite dijagnostičke procedure, a koje su tražene i potrebne unutar primarne i sekundarne zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva. "Moguće je obavljanje tri vrste dijagnostičkih procedura i to standardnog ultrazvuka svih trbušnih organa, ultrazvuka srca kao i kolordoplera krvnih sudova uključujući mjerenje brzine protoka krvi i profila krvnog suda", pojasnio je direktor Čabaravdić. Pomenute dijagnostičke pretrage, kako je kazao, obavljat će profesionalno i stručno osposobljeno osoblje. "Očekujemo da će nabavkom aparata zadovoljstvo pacijenata biti veće, a liste čekanja za ove dijagnostičke procedure kraće", dodao je direktor Čabaravdić.