Potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji i finansiranju rekonstrukcije i izgradnje komunalne i turističke infrastrukture na lokalitetu Igman-Bjelašnica

Sporazum o međusobnoj saradnji i finansiranju rekonstrukcije i izgradnje komunalne i turističke infrastrukture na lokalitetu Igman-Bjelašnica između Kantona Sarajevo i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH potpisali su danas premijer KS Fikret Musić i direktor Fonda Safet Harbinja. Svrha ovog sporazuma je osmišljavanje zajedničkog pristupa u planiranju i izgradnji neophodne infrastrukture na pomenutom lokalitetu, a s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti i očuvanja izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju. Prioriteti su nastavak rekonstrukcije fekalnog kolektora Bjelašnica – Hadžići, sanacija sistema odvodnje fekalnih otpadnih voda u Babinom dolu, Velikom i Malom polju, ugradnja separatora na parkinzima i prometnicama, izgradnja sabirnog bunara u Babinom dolu, izgradnja sekundarne mreže za prikupljanje oborinskih voda, izgradnja javnih česmi na izletištima sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom, postavljanje korpi i kontejnera za ekološko skupljanje otpada, kao i izgradnja javnih toaleta na Babinom dolu, Velikom i Malom polju sa priključenjem na kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Premijer Fikret Musić kazao je da se na ovaj način stvaraju preduvjeti za zaštitu životne sredine i proširenje turističkih kapaciteta na ovom području. "Sporazumom je između ostalog obuhvaćen nastavak rekonstrukcije 10 kilometara fekalnog kolektora Bjelašnica – Hadžići, na dionici Babin do-Grkavica i Radava voda – kamenolom Hadžići, što je garancija da se fekalne vode neće slivati u tlo i izvorište Vrelo Bosne, precizirao je premijer Musić. Direktor Harbinja je kazao da je zaštita područja Igmana i Bjelašnice od krucijalne važnosti za Fond, kao i da je među prioritetima Vlade FBiH. "Radi se o zaštiti pitke vode izvorišta Bačevo, zbog čega je nužno rješavanje nagomilanih problema na Bjelašnici i Igmanu. Fond je i prije potpisivanja Sporazuma reagirao i izdvojio oko dva miliona KM za početak pripremnih radova na lokalitetu Igmana i Bjelašnice. Nastavit ćemo sa finansiranjem budućih radova, a za nekoliko dana će biti raspisan novi javni poziv za dodjelu sredstava", dodao je.