Ambasador OSCE-a u Kantonu Sarajevo: Kanton Sarajevo i OSCE kao partneri u reformskim procesima

Šef Misije OSCE-a u našoj zemlji ambasador Fletcher Burton posjetio je danas premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musića te izrazio zanimanje za aktivnosti Kantona Sarajevo u procesima regionalne saradnje, evropskih integracija, obrazovanja, pitanja mladih, kao i saradnje Kantona i Misije OSCE-a u našoj zemlji. "Podržavamo vaša reformska opredjeljenja i iskorake koje činite u ovim oblastima, takva opredjeljenja nas stavljaju u istu ravan u smislu izgradnje države i nadam se da će politička situacija biti povoljna za njihov nastavak", rekao je ambasador Burton te naglasio da iskorak koji je Kanton Sarajevo napravio u provođenju presude Suda u Strazburu u slučaju "Sejdić – Finci" može biti dobar primjer i za sve ostale koji to tek treba da provedu. Poseban interes Burton je pokazao za obrazovanje, za aktivnosti koje se u toj oblasti poduzimaju te pozdravio pristup koji Vlada Kantona Sarajevo ima u oblasti visokog obrazovanja, u smislu praćenja tržišta rada, povećanja i smanjivanja upisnih kvota na fakultete tehničkih odnosno društvenih nauka. Takođe, kako je rekao Burton, OSCE zanima rad Tužilaštva i procesuiranje ratnih zločina, kao i provođenje Akcionog plana stambenog zbrinjavanja Roma, o čemu će biti riječi prilikom njegove sljedeće posjete Kantonu Sarajevo.