Okončan projekt “Unapređenje upravljanja zaštićenim područjima u prekograničnoj regiji Srbija-BiH"

Nevladine organizacije Fondacija lokalne demokracije iz Sarajeva i Pokret gorana Sremske Mitrovice, u čijem je fokusu zaštita životne sredine, prezentirale su danas rezultate projekta “Unapređenje upravljanja zaštićenim područjima u prekograničnoj regiji Srbija-BiH" koji su proteklih 18 mjeseci implementirale na području 27 općina iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta bio je jačanje uloge civilnog društva u integriranom upravljanju i razvoju ekoturizma u zaštićenim prirodnim područjima BiH i Srbije, kao način za lokalni i regionalni održivi ekonomski razvoj. Njegovu sprovedbu finansirala je Evropska unija sredstvima u iznosu od 218.592,00 eura, s tim da je realizaciju projekta u BiH sufinansiralo Ministrastva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa 15.000 eura. "Povod za implementaciju projekta je činjenica da BiH i Srbija imaju malo zaštićenog prirodnog područja. U BiH je zaštićeno svega 0,5 % teritorije i to zahvaljujući uglavnom aktivnostima na zaštiti prirodnih područja u Kantonu Sarajevo, dok je u Srbiji zaštićeno 5 % ukupne teritorije", naglasila je projekt menadžerica Fondacije lokalne demokratije Amra Hadžić. Zbog toga je u okviru ovog projketa urađen set opsežnih dokumenata sa analizom postojećeg stanja u oblasti zaštite i upravljanja zaštićenim područjima u BiH i Srbiji kao i smjenicama za integrirano upravljanje prirodnim resursima i razvoj ekoturizma u ovim područjima. Također je izrađen Akcioni plan jačanja uloge nevladinog sektora u integrisanom upravljanju i razvoju eko-turizma u zaštićenim područjima prekogranične regije BiH- Srbija. U implementaciji Akcionog plana učestvovat će mreža nevladinih organizacija za zaštitu prirodnih područja iz BiH i Srbije, koja je također formirana u tokom realizacije projekta. Pomoćnica ministra za zaštitu okoliša KS Zijada Krvavac podsjetila je da je u KS-u u posljednjih 10 godina zaštićeno oko 2,5 posto ukupne teritorije, te proglašena tri zaštićena područja i to Spomenik prirode Skakavac, Zaštićeni pejzaž Bijambare i Spomenik prirode Vrelo Bosne, kao i da su u toku procedure za proglašenje zaštićenim područjima pejzaža Bendbaša i Trebević, čime će se značajno povećati procent ukupnog zaštićenog područja BiH. Naglasila je da je u okviru realizacije ovog projketa u fokusu bilo zaštićeno područje Bijambara, na kojem se nalazi kompleks neiskorištenih vojnih objekata koje Kanton Sarajevo planira pretvoriti u edukacijski kamp, koji bi između ostalog poslužio i kao mjesto organizacije različitih edukativnih ekoloških skupova. U sklopu projekta je izrađena studija za rekonstukciju objekta, nakon čega će uslijediti i dalji koraci vezani za realizaciju navedenog plana. Istakla je kako je primjer kvalitetnog i upješnog upravljanja zaštićenim prirodnim područijima od strane nevladinih organizacija Specijalni rezervat prirode "Zasavica" iz Srbije, kojim upravlja Pokret gorana iz Sremske Mitrovice, kao i da bi u bh zakonodavstvu također trebalo predvidjeti mogućnost da nevladine organizacije upravljaju nekim od zaštićenih područja. Po važećem Zakonu o zaštiti prirode u našoj zemlji to mogu obavljati samo javne ustanove.