Održana 72. sjednica Vlade KS: Započeta procedura razmatranja i usaglašavanja Amandmana od XLIII do LII na Ustav Kantona Sarajevo sa presudama viših sudova

Na 72. sjednici Vlada Kantona Sarajevo podnijela je danas predsjedavajućoj Skupštine KS Amandmane od XLIII do LII na Ustav Kantona Sarajevo, te ih proslijedila u skupštinsku proceduru na razmatranje i usaglašavanje sa presudom Ustanovnog suda FBiH o prenosu nadležnosti sa KS na općine, te presudom “Sejdić – Finci” koju je donio Sud u Strazburu. Na ovaj način Vlada KS je prva u BiH pokrenula izmjenu Ustava KS s ciljem uvažavanja presude iz slučaja “Sjedić – Finci”, jer će se jednaka prava dati i kategoriji stanovništva koji se izjašnjavaju kao “Ostali”, a što su svojom inicijativom zatražili i poslanici u Skupštini KS koji se izjašnjavaju kao “Ostali”. Također je usvojen i Prijedlog zakona o rudarstvu KS, te proslijeđen u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje od strane zastupnika Skupštine KS na narednoj sjednici. Inače, donošenje ovog zakona je proisteklo kao obaveza vladama kantona u FBiH propisana Zakonom o rudarstvu FBiH koje je najveći dio nadležnosti u ovoj oblasti prenio upravo na kantone. Na prijedlog ministra privrede Vlada je donijela Odluku o iznosima novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, minimalnim uvjetima za početak proizvodnje, minimalnim uvjetima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za tekuću godinu. Danas je usvojen i Plan upisa 4.700 učenika u prvi razred srednjih škola na području KS, koliko ih ove godine završava osnovnu školu. Kako je precizirano, prvi konkursni rok trajat će od 11. do 22. juna ove godine, dok će se prijemni ispiti održati 25. i 26. juna. Drugi konkursni rok trajat će od 02. do 04. jula 2012. godine. Prema ovom Planu na raspolaganju ovim učenicima bit će 196 odjeljenja koliko je ove godine globalno planirano. Ovim Planom se također željelo podstaći upisivanje učenika u proizvodna zanimanja u tehničkim i stručnim školama, te postepeno smanjivanje upisa učenika u gimnazije, jer upravo završenih gimnazijalaca ima najviše na evidenciji kod Službe za zapošljavanje. Nakon provedene procedure Vlada je imenovala Ljiljanu Pelidiju za direktoricu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Također je za direkoricu JU Srednjoškolski centar Ilijaš Vlada imenovala profesoricu stručno teoretskih predmeta Nihretu Rahić, dok je za direktore Osnovne škole “Saburina” i Pete osnovne škole Ilidža imenovala profesora maternjeg jezika Avdiju Hasanbegovića i profesora vjeronauke Husu Ramića. Donesena je i izmjena Rješenja o imenovanju Savjeta za nauku KS, pa su u umjesto prof. dr. Dejana Miloševića i ranijeg ministra dr. Emira Suljagića u Savjet imenovani prof.dr. Mirjana Vuković i aktuelni ministar prof.dr. Fahrudin Oručević.