Počeo monitoring nad Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika u Kantonu Sarajevo

U Kantonu Sarajevo u toku je monitoring nad Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme za 2011.godinu. Monitoring će trajati do kraja septembra ove godine, nakon čega će u oktobru i novembru uslijediti i evaluacija mjera zapošljavanja. Odluku o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih podsticajnih mjera zapošljavanja za 2011.godinu donijela je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Velida Memića shodno stavu skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice. Odluka je donesena na osnovu Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2011.godinu, i uz prethodne konsultacije sa Ministarstvom privrede KS i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”. Između ostalog, vrši se monitoring ugovora o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika, monitoring po sistemu slučajnog uzorka, te monitoring po predstavkama poslodavaca i pripravnika. Monitoring ugovora o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika odnosi se na pitanje da li su se pripravnici nakon obavljenog pripravničkog staža ponovno prijavili na evidenciju nezaposlenih osoba ili su i dalje u radnom odnosu kod istog ili drugog poslodavca. Monitoring po sistemu slučajnog uzorka vrši se po pitanjima izvršavanja ugovornih obaveza od strane poslodavca, te da li je pripravnik izvršavao poslove iz okvira svoje stručne spreme, dok se monitoring po predstavkama poslodavaca i pripravnika vrši tako što se razmatraju zahtjevi za raskid ugovora od strane poslodavaca i pripravnika. Za monitoring i evaluaciju zadužen je tim kojeg čine predstavnici Komisije Skupštine Kantona Sarajevo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede KS i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”. Tim ima obavezu da do 15. novembra 2012. godine sačini informaciju koju će dostaviti Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje. Inače, Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika u 2011.godini obuhvaćeno je 1.300 pripravnika, od kojih 700 sa VSS i VŠS, te 600 sa SSS i KV stručnom spremom. Za realizaciju navedenog programa je izdvojeno 6.840.000,00 KM s ciljem pružanja mogućnosti zapošljavanja i osposobljavanja mladih osoba bez radnog iskustva za samostalan rad u struci, odnosno radi obavljanja pripravničkog staža. Poslodavcima koji su obuhvaćeni ovim programom JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” mjesečno refundira sredstva u ukupnom iznosu od po 600,00 KM za pripravnike sa VSS i VŠS čiji pripravnički staž traje 12 mjeseci te po 500,00 KM za pripravnike sa SSS i KV stručnom spremom u trajanju od 6 mjeseci, namijenjenih za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa. Izbor poslodavaca koji su, u skladu sa javnim pozivom, aplicirali za učešće u navedenom Programu, vršio se prema ranije utvrđenim kriterijima za vrednovanje. Prednost su imali poslodavci čija je djelatnost proizvodna, zatim poslodavci koji su potraživali pripravnike suficitarnih zanimanja, te poslodavci koji su ranije bili korisnici ove mjere, a koji su po isteku pripravničkog staža zadržali pripravnike u stalnom radnom odnosu.