Javna ustanova “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo”: Sala za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj na lokalitetu Vogošće od danas u funkciji

“Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo” obavještava građanke općina Vogošća i Ilijaš da je ova javna ustanova osposobila salu za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj na lokalitetu Vogošće u ulici Igmanska bb u sklopu objekta Doma zdravlja. Ovim će od danas od 17:00 sati i zvanično započeti pružanje dodatne medicinske usluge za buduće majke koje stanuju na području pomenutih općina. Priprema trudnica za sada će se obavljati dva puta sedmično – utorkom i četvrtkom sa početkom u 17:00 sati, a tretmani i vježbe će trajati 90 minuta. Prijave na termine će se vršiti putem telefona 033/434-135. Sala za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj osposobljena je i opremljena uz finansijsku pomoć Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i angažman uposlenih u JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo”, te donatora “FAMILY-PLUS” d.o.o. - ekskluzivnog zastupnika “CRYO-SAVE”-a za Bosnu i Hercegovinu i firme “HIPP” Predstavništvo za BiH.