Obavještenje Ministarstva saobraćaja KS o produženju važenja Odluke o subvencioniranju prijevoza studenata

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo obavještava da će do donošenja nove Odluke o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo za 2012. godinu važiti odredbe propisane Odlukom o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo za period juli-decembar 2011. godine. Ovom prilikom naloženo je javnim prijevoznicima KJKP “Gras“ d.o.o Sarajevo i Centrotrans-eurolines d.o.o Sarajevo da prema kriterijima propisanim navedenom Odlukom vrše štampanje i izdavanje jednomjesečnih studentskih karata. M I N I S T A R mr. Haris Lulić