Uspješno realizovane aktivnosti u okviru Evropske sedmice za smanjenje otpada: Zahvalnica Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša KS na učešću

Za doprinos uspješno realiziranim aktivnostima u okviru Evropske sedmice za smanjenje otpada u Kantonu Sarajevo (EWWR), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS primilo je pismo zahvalnosti od EWWR tima. Podsjećamo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je službeni partner ove sedmice, čime se i Bosna i Hercegovina priključila mreži od 32 evropske države u kojima je ove godine implementirano 7035 akcija, a pozvana je da se i iduće godine uključi u pomenute aktivnosti. Tokom Evropske sedmice za smanjenje otpada, koja je trajala od 19. do 27. novembra 2011.godine, na području Kantona Sarajevo brojne obrazovne institucije, nevladine organizacije i administracija sprovele su niz ekoloških aktivnosti i kampanja čiji je cilj bio smanjenje stvorenog otpada, kao i promocija mogućnosti njegove ponovne upotrebe. Sakupljeno je ukupno 20,5 m3 otpada u akcijama koje su sproveli učenici “Druge gimnazije”, Osnovne škole „Srednje“ i četiri specijalizirane odgojno-obrazovne ustanove u Kantonu Sarajevo, te članovi i uposlenici nevladinih organizacija „Knap“, „Osmijeh“, „Eko Tim“ i „COOR“ i Općine Novi Grad Sarajevo. Također su izrađeni i prezentirani razni korisni predmeti i dodaci od otpadnog materijala, a distribuiran je i edukativno-promotivni materijal, te emitiran televizijski spot čiji su sadržaji upućivali na potrebu smanjenja i iskorištavanja otpada. Organizator navedenih aktivnosti bio je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) koji je, u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, koordinirao sve realizirane akcije i izvještavao Tehnički sekretarijat EWWR. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ovim putem, izražava zahvalnost organizatorima svih realiziranih akcija koji su svojim aktivnim učešćem i angažmanom dali doprinos Evropskoj sedmici za smanjenje otpada, a posebno medijima koji su za sve aktivnosti pokazali veliki interes, te ih u svojim sadržajima izuzetno dobro predstavili.