Na 45. sjednici: Vlada Kantona Sarajevo usvojila Prijedlog zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 45. redovnoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo te isti, sa šest prihvaćenih predloženih izmjena datim tokom javne rasprave, uputila Skupštini KS na razmatranje i usvajanje. Resorni ministar Rusmir Sendić je tokom izvještavanja istakao da je Ministarstvo prihvatilo prijedlog Ekonomsko-socijalnog vijeća KS da se ovim zakonom reguliše i podsticanje kupovine novih plastenika/staklenika, s obzirom da se sve više pokazuje interes fizičkih i pravnih lica za razvoj ove vrste poljoprivredne proizvodnje. Također je naglašeno da je u ovoj godini za ovu namjenu u Budžetu KS, odnosno poziciji Ministarstva privrede, planirano 4.200.000,00 KM. Također je Vlada usvojila i Program rada, kao i Finansijski plan prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje KS" za 2012. godinu. Na današnjoj sjednici je usvojena i Informacija o stanju u oblasti rudarstva i eksploataciji prirodnih resursa na području KS iz koje se jasno vidi da su privredna društva do 30. septembra ove godine bila dužna uplatiti 2.607.771,88 KM, a da su uplatila 1.767.220,33 KM, te su prema tome njihova dugovanja prema Kantonu Sarajevo 840.551,55 KM. Pojašnjeno je i da se privrednim društvima koja ne izvršavaju svoje obaveze šalju opomene, a nakon toga i pokreću tužbe preko Pravobranilaštva KS, te istaknuto da se ovaj način rada pokazao dosta uspješnim, jer postepeno dolazi do smanjenja dugovanja privrednih društava po ovom osnovu.