Premijer Musić i ministar Suljagić u posjeti JU "Studentski centar"

Premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar obrazovanja i nauke u Vladi KS Emir Suljagić obišli su danas Studentski dom na Bjelavama gdje su sa direktorom Javne ustanove "Studentski centar" Emirom Kadrićem, članovima Upravnog odbora Centra i predstavnicima studenata razgovarali o pitanjima studentskog standarda, o problemima koje Centar ima posljednjih godina i koji se odražavaju na njegov rad i funkcioniranje. Kako su naglasili domaćini, nenaplaćena potraživanja od 2 miliona KM koje duguju drugi kantoni, a najviše Srednjobosanski kanton i Hercegovačko-neretvanski kanton po osnovu smještaja svojih studenata problem je koji se vuče već godinama, ali koji i pored presude suda o obavezi izmirivanja dugovanja, još nema svoj epilog. Kanton Sarajevo, koji je pruzeo prava osnivača Centra od 43,6 % u potpunosti izmiruje svoje obaveze, ali rad Centra opterećuju stalna kašnjenja uplata ostalih suosnivača, tj. drugih kantona u Federaciji BiH. "Studentski centar trenutno ima svojih dugovanja od 4 miliona KM, a sami potražujemo 4,5 miliona KM od drugih. Stalni rast cijena energenata i hrane takođe otežava normalan rad, prisiljeni smo i mi povećavati cijene što poskupljuje njihov boravak i smanjuje broj studenata", naglasio je direktor Kadrić. U Kantonu Sarajevo studira 45.000 studenata koje u potpunosti finansira Budžet Kantona Sarajevo i koji redovno i izmiruje i obaveze kao suosnivač Javne ustanove "Studentski centar". Kako su naglasili premijer Musić i ministar Suljagić, Budžet Kantona Sarajevo trenutno ne može izdvajati više od predviđenog, a sve je utvrđeno visinom prihodovne strane budžeta. Kantoni iz koji dolaze studenti smješteni u Studentskom centru moraju izmirivati svoje obaveze i učestvovati u standardu studenata koji ovdje borave. Kanton Sarajevo će kao i do sada pomagati i izlaziti u susret zahtjevima Studentskog centra, u granicama svojih mogućnosti i raspoloživim finanijskim sredstvima.