BESIM MEHMEDIĆ NOVI PREMIJER KANTONA SARAJEVO-informacija za javnost

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj je sjednici potvrdila imenovanje Besima Mehmedića za novog premijera Kantona Sarajevo, te novi saziv Vlade, koja je zadržala isti sastav kao i za vrijeme mandata bivšeg premijera KS-a Samira Silajdžića. Novoimenovani premijer KS-a Besim Mehmedić, prije zajedničkog polaganja svečane zakletve s novim-starim članovima Vlade, u svom ekspozeu je istakao da će prioritetni cilj Vlade Kantona Sarajevo u mandatu 2009-2010. biti javni red, mir i sigurnost građana, te uspostavljanje vladavine prava stvaranjem sistemskih pretpostavki za efikasnije tužilaštvo i pravosuđe za borbu protiv kriminala, maloljetničke delikvencije i korupcije. Mehmedić je naglasio da će Vlada raditi i na stvaranju kvalitetnog ambijenta za kontinuiran razvoj i podršku privrednim, poljoprivrednim, turističkim, prerađivačkim i drugim izvozno orijentiranim subjektima, ali i nastaviti izgradnju institucija zdravstva, modernizaciju i izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture. ”Ova vlada ne osjeća se vladom ni partije, ni nacije, nego vladom građana Kantona Sarajevo, pa zato očekujem saradnju sa svima koji svojim radom mogu dati doprinos njenom uspješnom funkcioniranju”, poručio je Mehmedić na kraju svog ekspozea. Osim potvrđivanja premijera i ministara u Vladi KS, Skupština je juče donijela i zaključak kojim otvara javnu raspravu o ranije predloženom amandmanu 43 na Ustav Kantona Sarajevo, a koja će trajati 60 dana. Za provođenje javne rasprave nadležna je Komisija za ustavna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, koja će nakon provedene rasprave i uvrštenih prijedloga i sugestija zajedno s Vladom Kantona sastaviti amandman i dostaviti ga Skupštini na usvajanje. Amandmanom 43.na Ustav Kantona Sarajevo obuhvaćene su ključne funkcije u Kantonu, a to su: predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, premijer Kantona, zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i kantonalni pravobranilac Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.