Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak 41. radne sjednice Skupštine KS – obavještenje medijima

Poštovane kolege,

obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK, 13. septembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali Općine Centar, održati nastavak 41. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je
http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

Preostale tačke dnevnog reda su:
6.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;
7.Prijedlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak;
8.Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo;
9.Nacrt zakona o cestama Kantona Sarajevo;
10.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
11.Nacrt strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. godine;
13.Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo;
14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Lejla Ljutović Džabija i Adnan Džabija);
15.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da potpiše navedeni sporazum;
2.Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine KS:
http://https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/63577

 Srdačan pozdrav,

13.09.2021 - 10:00