Vlada Kantona Sarajevo

NASTAVAK 27. SJEDNICE SKUPŠTINE KS ONLINE

Poštovani, obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK, 05.oktobra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati održati II nastavak 27. radne sjednice. Sjednica će se održati online, a bit će emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i putem web stranice TVSA.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je: https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Preostale tačke dnevnog reda:

11. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar" Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove „Studentski centar" Sarajevo koji su sagrađeni na parceli 2400/1 KO Sarajevo novog premjera, pri čemu po starom premjeru odgovaraju parcela broj 26 upisana u zk. ul. broj. 96 K.O. SP_SARAJEVO - MAHALA LXVI11 i parcele br. 24, 323, 324, 123, 25, 30, 135, 206, 414, 416, 423, 424, 31, 433, 547, zk. ul. broj 223 K.O. SP_SARAJEVO-MAHALA LXVIII, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan Univerzitet u Sarajevu;

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" za 2020. godinu;

13. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01. - 31.12.2019. godine;

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

16. Izvještaji o poslovanju za 2019. godinu: a) KJKP „TOPLANE SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo; b) KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo; c) KJKP "Tržnice-pjace" d.o.o. Sarajevo; d) KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo; e) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo; f) KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo;

17.Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo;

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u garažnom nizu od četiri bloka-Blok 3, izgrađenom u naselju Stup-Bačićko polje, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Muaz Zuberović);

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Dženana Zametica) ;

22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Faruk Mudželet);

23.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u ulici Žunovačka bb, općina Hadžići, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Adi Kalem);

24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Mohamed Semrin);

25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Irmel Dervišević);

26.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet);

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;

28.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu;

29.Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godine;

30.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu;

31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;

32.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020. godinu;

33.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2018. godinu;

34.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2019. godinu;

35.Informacija o poslovanju BagsEnergotehnika d.d. Vogošća za 2018. i 2019. godinu.

Služba za protokol i press KS

05.10.2020 - 10:00